E-Mouse Management

Musical ‘De Nacht van het licht’ (in dutch)

De musical ‘De Nacht van het Licht’ biedt jongeren en hun directe leefomgeving de mogelijkheid actief deel te laten nemen aan kunst en cultuur.

De inspiratie voor de liedjes haalde Ronnygee bij de leerlingen uit de klas waar hij lesgaf: pestgedrag,  vriendschap, culturele en maatschappelijke verschillen, respect voor elkaar, moeilijke thuissituaties, sport, muziek, dans… ‘Omdat de leerlingen de musical als hun eigen project zien, is de motivatie zo groot dat ze zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het eindresultaat. Daardoor presteren ze soms beter dan ze zelf verwachten’, ervaart Ronnygee. ‘Het zelfvertrouwen van de leerlingen groeit. Ze worden aangesproken op hun talenten: dans, zang, presentatie, organiseren, planning en agendabeheer, decorbouw, sponsors werven, techniek, ICT, kledingstukken ontwerpen…’

Iedere school, instelling of organisatie kan met deze musical aan de slag.

Meer informatie: http://www.denachtvanhetlicht.nl